Oslj

110. výročí narození Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu

Placeholder

Zádušní mše svatá v kapli Panny Marie na zámku Orlík za účasti J.J. Karla VII. knížete ze Schwarzebergu, která byla sloužena při příležitost 110. výročí narození obnovitele řádu v Čechách a prvního velkopřevora českého velkopřevorství našeho řádu, za J.J. Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu a jeho ženu Antonii Leontinu Schwarzenbergovou, rozenou princeznu z Fürstenbergu. Celebroval P. Zachariáš Tomáš Kristek, ECLJ. Atavis et Armis!