Oslj

303. výročí posvěcení kostela sv. Kajetána

Placeholder

Dne 29. září 2020 jsme v našem kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána oslavili 303. výročí jeho posvěcení. Slavnostním celebrantem byl kaplan Jeho Svatosti Mons. Emil Soukup, ECLJ.  V závěru mše svaté kancléřka Kamila Malinská, DLJ, předala milou zdravici velmistra řádu hraběte Dobrzenského věřícím v kostele a ostatním členům řádu, kteří se slavnosti zúčastnili. Hudebně slavný den doprovodili Jiří Kopečný na varhany a npor. Jiří Krýsl na trubku.

(foto Miroslav Hoza)