Oslj

Mše svatá ke cti sv. Kajetána

Placeholder

Řádový kostel Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána zažil letos již druhou poutní slavnost. Dne 27. června jsme v našem kostele oslavili svátek Panny Marie Ustavičné pomoci a nedávno 7. srpna svátek spolupatrona kostela sv. Kajetána z Tiene. Slavnost to byla opravdu vznešená. Mši svaté předcházela, tak jak je u nás zvykem, modlitba posvátného růžence. Pozvání přijal pomocný biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze Jeho Excelence Zdenek Wasserbauer. Spolu s ním koncelebrovali naši tři řádový kněží: Jeho Milost Jiří Hladík, probošt katedrály v Litoměřicích, P. Pavel Porochnavec a P. Miroslav Martiš. Přijela také návštěva ze Svaté Hory P. Piotr Nowicky a návštěva ze Slovenska P. Vnuk. Dojem slavnostního rázu také umocňovala přítomnost velmistra Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a zároveň českého velkopřevora Jeho hraběcí Milosti Jana Dobrzenského z Dobrzenicz, který přijel i se svou dcerou Sofií. Za pana hraběte a jeho rodinu byla také mše svatá obětována. Radostí bylo v kostele vidět tři řádové sestry a jednoho řeholního bratra. Vyzdobený kostel, vůně kadidla, lidový zpěv: to vše přispělo k důstojné oslavě našeho patrona. Po mši svaté se v průvodu došlo k oltáři sv. Kajetána a zde pan biskup pronesl modlitbu. Za zpěvu Salve Regina se pak biskup s asistencí odebral do sakristie. Příjemné bylo jistě také setkání při pohoštění. Velké díky a upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kteří se na této oslavě podíleli.

Svatý Kajetáne, oroduj za nás!

(LČ)

Foto Miroslav Hoza