Oslj

Adventní setkání u sv. Kajetána

Placeholder

Členové Českého velkopřevorství Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, jejich blízcí, přátelé a příznivci se v sobotu 22. prosince sešli u sv. Kajetána  – přesněji řečeno v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána – v malostranské Nerudově ulici, který velkopřevorství nyní využívá jako svůj řádový kostel. Přítomní si nejprve zazpívali roráty s varhanním doprovodem kancléře Petra Řehoře a přijali požehnání od řádového duchovního Jiřího Laňky. Odborný výklad o dějinách kostela a jeho architektuře a umělecké výzdobě přednesl prof. Jan Royt, historik umění, prorektor Univerzity Karlovy. Následovala prohlídka kostela a přilehlých prostor, včetně unikátního vřetenového schodiště od proslulého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela,  který v konečné fázi stavby významně ovlivnil vzhled celého kostela. Než se hosté rozešli do svých domovů, mohli se ještě  zahřát adventním svařeným vínem a ochutnat cukroví.

Kostel bude otevřen v pátek 28. 12. 2018 a 4. 1. 2019, vždy v době od 13 do 17 hodin.

Nejbližší mše svatá se v kostele koná 8. ledna 2019 od 17.00. Kostel bude otevřen půl hodiny přede mší.

Více se o kostele sv. Kajetána dozvíte na novém webu www.svatykajetan.cz.

FOTO: Martina Řehořová, Člověk a víra