Oslj

Audience u císaře Karla I.

Placeholder

V sobotu 28. dubna se několik zástupců Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského opět účastnilo „Audience u císaře Karla I.“ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jejíž je náš řád spolupořadatelem. Pozvání přijali také Jejich císařské a královské Výsosti, vnuk a vnučka blahoslaveného Karla Rakouského, Georg a Gabriela von Habsburg-Lothringen, arcivévodové rakouští. Po tradiční přehlídce historických vojenských jednotek, letos spojené se vzdušnými pozdravy dvou bitevních dvouplošníků z let 1913 a 1915, a proslovech čestných hostů, se průvod za slunečného počasí vydal přes Labe do baziliky sv. Václava. Tam byla sloužena slavná mše svatá s ordináriem od Franze Schuberta. Po skončení mše svaté bylo oznámeno zřízení české zemské delegace Řádu sv. Jiří (založeného roku 1308 císařem Jindřichem VII.), v jehož čele stojí hlava habsbursko-lotrinského rodu. Poté následovalo společenské setkání v prostorách brandýského zámku.

Audience u císaře Karla I. se konají každoročně od roku 2002 a jsou věnovány vzpomínce na posledního rakouského císaře, uherského a českého krále  Karla I., blahoslaveného v roce 2004.  Letošní audience byla současně připomenutím 100. výročí konce 1. světové války,  poslední návštěvy Karla I. v Brandýse nad Labem v roce 1918, událostí let 1618–1648 a výročí návratu Palladia země české roku 1638.
Více na www.audience-brandys.cz.

Jan N. Adámek, SBLJ

FOTO: Jakub Holman, SBLJ