Oslj

Blahopřání generálnímu kaplanovi řádu

Placeholder

Ve čtvrtek 26. dubna slaví své 75. narozeniny pražský arcibiskup a český primas J. Em. Dominik kardinál Duka OP, který je současně také generálním kaplanem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Velmistr řádu J. E. Jan Dobrzenský z Dobrzenic, GCLJ-J, a někteří členové českého velkopřevorství měli příležitost poblahopřát svému generálnímu kaplanovi k životnímu jubileu v sobotu 21. dubna v zahradě arcibiskupského paláce. Poděkovali mu za pomoc řádu a spolupráci na řádovém díle a jako dar českého velkopřevorství mu předali velký obraz, jehož autorem je herold řádu chev. Zdirad J. K. Čech, KCLJ. Na obraze je kostel sv. Marcelína a Petra v Římě, titulární kostel pana kardinála, společně s jeho znakem a znaky kardinálů, kteří ho v tomto kostele předcházeli.

Členové českého velkopřevorství přejí generálnímu kaplanu řádu pevné zdraví, hodně sil, Božího požehnání a darů Ducha svatého, potřebných pro výkon jeho náročného pastýřského povolání.

FOTO: Člověk a víra – Martina Řehořová a Roman Albrecht