Oslj

Brněnská komenda podpořila Hospic sv. Alžběty

Placeholder

Brněnská komenda ČVP oslavila 17. prosince svátek svatého Lazara účastí na benefičním koncertě pro Hospic sv. Alžběty, se kterým spolupracuje. Hudební představení Tajemství zrození s adventní i vánoční tematikou provedl soubor Plaisirs de Musique a vokální oktet Octopus Vocalis v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kterou spravuje Augustiniánské opatství sv. Tomáše. Po koncertě byla sloužena privátní mše svatá za živé a zemřelé členy řádu, jenž celebroval kaplan brněnské komendy P. Wit Marciniec, SChLJ.