Oslj

Camino ve fotografiích

Placeholder

Výstava fotografií z Camina na kolečkách v křížové chodbě pražského Karolina byla zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 5. února. Byla poctěna hojnou účastí příznivců i přímých účastníků této náročné pouti vozíčkáře Honzy Duška a jeho přátel z Logroňa do Santiaga de Compostela.

Přítomné nejprve spolu s moderátorem přivítal organizátor Camina na kolečkách a autor výstavy Petr Hirsch.Poděkoval Karlově univerzitě a jejím pracovníkům za možnost vystavovat v historických prostorách Karolina, baillimu českého velkopřevorství Ondřeji Vankemu, GCLJ-J, za podnět k uspořádání výstavy a všem dalším partnerům za pomoc s přípravou expozice.

Prof. Jan Royt, KLJ, prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost a současně člen Řádu sv. Lazara, přivítal na půdě univerzity všechny „poutníky a lodníky, z nichž mnozí považují za svého lodivoda Pána Boha“ a zdůraznil význam poutních míst a poutí pro duchovní život křesťanů.

Poté promluvil Jan Staněk z Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, které je jediným lůžkovým zařízením v ČR, které poskytuje komplexní péči pacientům s roztroušenou sklerózou. Vyzdvihl význam rehabilitace, pohybu a společných aktivit pro zmírnění následků tohoto závažného onemocnění a ocenil Camino na kolečkách jako povzbuzení a motivaci pro pacienty z Domova sv. Josefa.

Po vernisáži následovala beseda s Honzou Duškem a Petrem Hirschem s promítáním krátkých filmů a fotografií. Zmíněn byl také dokumentární film Camino na kolečkách režisérky Evy Toulové a kameramana Tomáše Lénárda, který právě putuje po českých a moravských kinech.

Výstavu tvoří 29 fotografických panelů dokumentujících příběh, radosti i strasti, každého jednotlivého dne Camina na kolečkách. Expozici uvádějí doplňkové panely s informacemi o poutních cestách a roztroušené skleróze. Kromě toho si návštěvníci mohou prohlédnout množství volně rozložených fotografií.

České velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského bylo patronem pouti. Jan Dušek a Petr Hirsch jsou od května 2017 přidruženými členy řádu (CompLJ).

Výstavu v Karolinu (Ovocný trh 560/5, Praha 1) můžete navštívit ještě do konce února 2018, přístupná je denně od 10 do 18 hodin.