Oslj

Centrum sv. Basila se představuje

Placeholder

Ilustrační foto: Samuel Truschka

V sobotu 10. listopadu 2018  od  14.00 se v Kavárně  u sv. Ludmily na nám. Míru (Francouzská 1/585, Praha 2) koná setkání věnované představení Centra svatého Basila.

Centrum sv. Basila je nově vznikající právní poradna, jejíž provoz na základě memoranda mezi  Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (krátce ESI – více na www.esi-cz.eu) a Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského zajišťuje Advokátní a mediační kancelář Šalamoun & Partners.

Centrum navazuje na činnost Poradny sv. Apolináře, kterou od roku 2015 vede členka řádu JUDr. Lenka Šalamoun, SSLJ, a pomáhá pacientům  Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnici v Praze odborným poradenstvím, osvětou a vzděláváním v oblasti právních a mezilidských sporů.

Smyslem práce  Centra sv. Basila bude „prodloužit“ pomoc „nadějným“ klientům kliniky i v době po ukončení jejich láčby na klinice, tedy v nejvíce rizikové době.

Program setkání :

14.00 – 15.30  Představení jednotlivých organizací

Nový erb Centra sv. Basila představí jeho autor, chev. Zdirad Čech, KCLJ, herold českého velkopřevorství řádu.

Představení komplementární praxe (Complementary Practice) – Eva Vaňková a B. Solilová.

15.30 – 16.45  Neformální debaty účastníků, individuální rozhovory se zástupci prezentujících se organizací