Oslj

České velkopřevorství oslavilo 80. výročí

Placeholder

Členové Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se v sobotu 16. září 2017 sešli na řádném výročním zasedání Generální kapituly, vrcholného orgánu velkopřevorství. Zasedání se konalo v době, kdy si členové řádu připomínají 80. výročí obnovení řádu v českých zemích knížetem Karlem VI. ze Schwarzenbergu, který v roce 1937 české velkopřevorství založil. V předvečer zasedání proběhla vigilie, na které přijímaní členové skládali jednoduché sliby a byli přijati noví kandidáti do postulátu.

Fotogalerie z vigilie je zde.

Jednání Generální kapituly se konalo v reprezentativních prostorách Galerie Prácheňského muzea v jihočeském Písku. Předsedal mu český velkopřevor a současný velmistr řádu Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic. Účastníci kapituly schválili Výroční zprávu českého velkopřevorství za rok 2016 včetně zprávy o hospodaření, vyslechli zprávu špitálníka o uskutečňovaném řádovém díle ve zdravotní a sociální oblasti a zprávy bailliho a kancléře.

V odpoledních hodinách byla v děkanském kostele Narození Panny Marie slavena slavnostní mše svatá, kterou sloužil českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád společně s řádovými  a diecézními duchovními. Při mši proběhla investitura, tedy slavnostní přijímání a povyšování členů řádu. Poté otec biskup Posád požehnal meč 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR za přítomnosti velitele brigády plk. Romana Náhončíka. Investitury se jako hosté zúčastnili spolubratři z polského velkopřevorství řádu, představitelé Armády České republiky, města Písku a Prácheňského muzea.

Fotogalerii z řádové investitury najdete zde.