Oslj

ČVP a Pietní akt v Milovicích

Placeholder

23. 10. 2021 se členové Českého velkopřevorství opět připojili k účasti na Pietním aktu v Milovicích, který byl v loňském roce omezen karanténou kvůli pandemii COVID-19. Přestože i v letošním roce panovala určitá omezení, mohli jsme již osobně vzpomenout na zemřelé válečné zajatce na milovickém vojenském hřbitově. Jsme za to nesmírně vděční.

Letošního pietního aktu se opět zúčastnil italský velvyslanec J. Exc. Mauro Marsili, zástupci Armády ČR, místní samosprávy a církve. Po ukončení pietního aktu byla sloužena mše svatá v místním Kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

Na vojenském hřbitově je dnes oficiálně pohřbeno 5170 italských, 521 ruských a 51 srbských vojáků. Před více než sto lety sloužil těmto válečným zajatcům také řádový prelát Antonín hrabě Bořek-Dohalský. Účast na pietním aktu je pro České velkopřevorství více než vzpomínkou. Je to závazek pokračovat v jeho stopách.