Oslj

ČVP oslavilo Řádový den

Placeholder

Řádový den a svátek sv. Lazara Jeruzalémského jsme oslavili v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech. Mše svatá, kterou celebroval řádový prelát J.M. Zachariáš Tomáš Kristek, ECLJ, byla sloužena za jednoho z obnovitelů Českého velkopřevorství J.M.can. Antonína Bořek-Dohalského, GCLJ, od jehož mučednické smrti letos uplynulo 80 let. Právě na odkaz oběti jeho a dalších národních hrdinů upomíná zdejší památník Památník národního útlaku a odboje, který jsme po bohoslužbě navštívili. Mši svatou hudebně doprovodil řádový sbor Ensemble Lazarus.

Atavis et Armis!