Oslj

ČVP oslavilo sv. Basila

Placeholder

Ve čtvrtek 7. ledna byla v hlavním řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Praze slavena mše svatá ke cti sv. Basila Velikého, patrona řádu, kterou již tradičně začíná nový řádový rok Českého velkopřevorství.
Slavnostním celebrantem byl R. D. Stanislav Přibyl, rektor chrámu Páně Panny Marie Nanebevzaté na Karlově, za asistence jáhna Jiřího Ignáce Laňky, SChLJ. Mši svatou hudebně doprovodili Karel Chudý na varhany a Dorothea Chudá na hoboj a zpěvem. Atavis et Armis!