Oslj

ČVP oslavilo svátek Uvedení Páně do chrámu

Placeholder

V úterý 2. února jsme v našem hlavním řádovém kostele oslavili svátek Uvedení Páně do chrámu, jenž je zároveň dnem zasvěceného života, tradičním svěcením svící, průvodem a mší svatou. Hlavním celebrantem byl emeritní strahovský opat J.M. Michael Pojezdný, O.Praem, koncelebroval P. Evermod Šidlovský, O.Praem., bibliotékář a ředitel knihovny strahovského kláštera. V chóru se účastnili P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem, ECLJ a P. Piotr Józef Nowicki C.Ss.R. spolu s dámami a rytíři našeho Řádu. Mši svatou, která byla celebrována za zesnulého prof. Romana Makaria, hudebně doprovodil Chrámový sbor sv. Ducha pod vedením Karla Louly a Terezy Paděrové se sólistou Národního divadla Lukášem Hynkem-Krämerem a žesťový soubor Františka Váni.