Oslj

ČVP věnuje 110 116 Kč na pomoc obětem tornáda

Placeholder

(Foto: Město Veselí nad Moravou)

České velkopřevorství, se spoluúčastí mezinárodního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, se rozhodlo poukázat částku 110 116 Kč na pomoc lidem v oblasti postiženým tornádem na Jižní Moravě. Částku tvoří dobrovolné příspěvky sbírky členů Českého velkopřevorství. Sbírku zorganizovala Brněnská komenda.

Celá částka bude nyní převedena na účet Diecézní charity Brno, která se zabývá distribucí finančních a hmotných prostředků do konkrétních míst a konkrétním postiženým osobám.

Charitativní pomoc potřebným, trpícím a nemocným tvoří jeden ze základních pilířů poslání našeho řádu. České velkopřevorství ze srdce děkuje všem, kteří nás v něm pravidelně podporujete modlitbou a pochopením.