Oslj

Dopis prezidenta řádové vlády členům

Placeholder

Doufáme, že Vy, Vaše rodiny a Vaši blízcí jste v pořádku a těšíte se dobrému zdraví.

V této výjimečné situaci, která nastala po celém světě v důsledku šíření viru Covid-19, vás chceme, Velmistr a já, osobně oslovit, všechny členy našeho drahého Řádu sv.Lazara. Procházíme mimořádným obdobím se značnými důsledky a to jak zdravotního, tak ekonomického charakteru.

Naše jednotlivá velkopřevorství působící po celém světě dočasně pozastavila všechny plánované aktivity v souladu s omezovacími opatřeními. Dnes, více než kdy jindy, je třeba udržovat vzájemný kontakt, aby bylo jisté, že nikdo nezůstane sám v čase této pandemie.

Spoléháme na vás, že budete sledovat pravidelné informace, odpovídat na telefonáty a e-maily a provedete všechny nezbytné kroky. Musíme nasměrovat naši sílu a modlitby také k těm, kteří okolo nás trpí. Podporujeme vás v každé aktivitě, která slouží těm, kteří to nejvíce potřebují. Na tomto “bitevní poli” je mnoho co dělat: to je naše poslání !

V těchto dnech před Svatým týdnem, kdy se připravujeme prožít tajemství umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista, víme, že jejich prostřednictvím dojde na Velikonoční pondělí svého Vzkříšení. Modleme se, aby nás světlo této naděje osvítilo a přineslo nám radost ze setkání s Kristem a soulad do našich životů.

Opatrujte se, zůstaňte Vy, vaše rodiny a vaši blízcí zdraví.

Modlím se s vámi,

Charles-Philippe d´Orleans, vévoda z Anjou

prezident řádové vlády a Velkopřevor francouzského velkopřevorství


Nous espérons que vous, votre famille et vos proches allez bien et êtes tous en bonne santé.

Dans cette situation inédite provoquée par le coronavirus à travers le monde, le Grand-Maître et moi souhaitions nous adresser personnellement à vous, membres de notre cher Ordre de Saint Lazare.

Nous traversons une période sans précédent avec des conséquences considérables, tant du point de vue de la santé que du point de vue économique.

Nos Grands Prieurés autour du monde ont momentanément cessé d’organiser des événements en raison des mesures de confinement et des restrictions. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de garder le contact les uns avec les autres pour être certains qu’aucun d’entre nous ne vive cette pandémie seul. Nous comptons sur vous pour prendre régulièrement des nouvelles des autres, vous appeler, vous envoyer des messages ou des emails, et agir s’il le faut.

Nous devons par ailleurs unir nos forces et nos prières pour ceux qui souffrent autour de nous. Nous encourageons toutes les actions qui tendent à SERVIR ceux qui en ont besoin. Il y a beaucoup à faire sur le terrain : là est notre vocation.

En cette veille de Semaine Sainte, pendant laquelle nous nous préparons à vivre le mystère de la passion et de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que lui succédera celui de la Résurrection du matin de Pâques. Prions pour que la lumière de ce matin d’espérance nous illumine et nous apporte la joie de la rencontre et l’harmonie dans nos vies.

Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches, et restez en bonne santé.

En union de prière,

Prince Charles-Philippe d’Orléans, duc d’Anjou
Président du Conseil Gouvernemental
Grand Prieur de France