Oslj

Generální kapitula Polského velkopřevorství

Placeholder

Za přímé účasti velmistra řádu, J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, se 31. července 2021 konala v polském Hnězdně Generální kapitula Polského velkopřevorství, jejíž součástí byla i investitura nových členů. Generální kapituly se rovněž zúčastnili členové řádu ze zemí visegrádské skupiny, tedy i z Maďarského a z Českého velkopřevorství. 

Na podporu řádového díla v Polsku, věnovalo České velkopřevorství našim polským spolubratrům ostatek sv. Lazara. Relikvie byla slavnostně předána v katedrále během obřadů investitury.

Slavnou mši svatou celebroval arcibiskup hnězdenský Wojciech Polak. Ten ve své homilii vyzdvihl, jak je důležité, že členové Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského vydávají svým životem, jenž je plně v souladu se zásadami křesťanské víry a milosrdenství vůči druhým, svědectví současným generacím. „Boží dílo není ani tak o tom něco konat, ale věřit v Toho, kterého Bůh poslal. To znamená, že víra v Ježíše nám umožňuje konat Boží dílo. Historie počátků vašeho řádu tuto pravdu jasně potvrzuje, “ zdůraznil arcibiskup Polak.

Našim polským spolubratrům přejeme mnoho dalších úspěchů v naplňování neměnného poslání našeho řádu a vyprošujeme jim k tomu Boží požehnání.