Oslj

Happening za obnovu mariánského sloupu

Placeholder

V sobotu 12. května se uskuteční tradiční mariánská pouť Prahou, kterou pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic.  Na pouť naváže Mariánský výtvarný happening od 16 do 17 hodin na Staroměstském náměstí, jehož smyslem je podpořit uměle blokovanou obnovu mariánského sloupu. Na akci zve sochař Petr Váňa, který se svými spolupracovníky přes dvacet let na obnově sloupu pracuje, a Společnost pro obnovu mariánského sloupu:

Vážení přátelé,

kteří se podílíte na příběhu mariánského sloupu svou přímluvou, prací, darem, modlitbou nebo jen fandíte obnově této historické sochařské památky! Hnutí obnovy duchovních tradic pořádá v sobotu 12. května 2018 mariánskou pouť Prahou. Stejně jako v letech předchozích končí tato pouť na Staroměstském náměstí. Byl jsem organizátory vyzván, abych se připojil k závěru této poutě a společně s prof. Janem Roytem promluvil o mariánském sloupu. Tuto výzvu rád přijímám. Zároveň k této příležitosti připravujeme na Staroměstském náměstí s několika kameníky a dobrovolníky výtvarný happening. K pozvání organizátorů bych proto rád přidal i pozvání nás, kamenosochařů, kteří na obnově sloupu pracujeme, a Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, která tuto aktivitu iniciovala. Srdečně Vás zveme v den pouti od 16 do 17 hodin na Staroměstské náměstí v Praze. Happening se koná pod záštitou radního hl. města Prahy pro kulturu Jana Wolfa.

S díkem za všechno, čím podporujete příběh mariánského sloupu
Petr Váňa, sochař

Program happeningu: O významu a historii mariánského sloupu promluví prof. Jan Royt, KLJ, historik umění a prorektor Karlovy univerzity.  Sochař Petr Váňa pak představí příběh „Sloupu smíření“ – průběh obnovy jednotlivých částí sloupu, na které se svými přáteli kameníky pracuje více než dvacet let.  České velkopřevorství Řádu sv. Lazara obnovu sloupu dlouhodobě podporuje a do akce se zapojí.

Aktuální stav: V současné době jsou všechny komponenty sloupu, včetně ústřední sochy Panny Marie připraveny k instalaci. Sloup má platný souhlas s umístěním stavby. Jeho obnovení brání pouze nevole některých představitelů hl. města Prahy, kteří brání úředníkům vydat souhlas se záborem pozemku.

Pozvánka na stránkách Arcibiskupství pražského

Podrobnosti zde (soubory ve formátu pdf):

Sloup smíření (historie mariánského sloupu a úsilí o jeho obnovu)

Madona Rynecká (historie obrazu dříve umístěného v podstavci sloupu)