Oslj

Investitura polského velkopřevorství

Placeholder

Polské velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara z Jeruzaléma mělo v sobotu 9. června dopoledne svoji druhou samostatnou generální kapitulu. Setkání polských lazariánů se uskutečnilo v Krasiczyně u Przemyśle. Zúčastnili se také velmistr řádu a český velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, bailli českého velkopřevorství Ondřej Vanke a další hosté.

Mše svatá s investiturou proběhla odpoledne v karmelitánském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Przemyśli. Do řádu byli přijati tři noví členové: dva muži a jedna žena. Mši svatou sloužil arcibiskup Józef Michalik, emeritní přemyšlský metropolita. Po mši složili postulanti řádový slib a obdrželi černý plášť se zeleným křížem.

Foto: Marlena Paniw