Oslj

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic – zámek Chotěboř

Placeholder

V říjnovém čísle Novin Asociace majitelů hradů a zámků, která zastřešuje majitele hradů, zámků a historicky hodnotných staveb, vyšel článek zachycující životní příběh našeho velmistra a velkopřevora, J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic.