Oslj

Lidická Madona zdobí chrám v Římě

Placeholder

Obraz Panny Marie Lidické, který 31. května na náměstí sv. Petra požehnal Svatý Otec František, byl 1. června slavnostně instalován v římské bazilice sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele J. Em. Dominika kardinála Duky, OP. Autorem obrazu je Zdirad J. K. Čech, výtvarník a herold Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Členové řádu, kteří se zúčastnili pouti do Říma, doprovodili obraz do kostela a slavnostně jej předali panu kardinálovi, který poté sloužil poutní mši svatou v předvečer svátku sv. Marcelina a Petra, mučedníků ze 4. století. Promluvu pronesl královehradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Po mši svaté kardinál Duka poděkoval autorovi obrazu, Zdiradu Čechovi,  a celý kostel se k ocenění jeho díla připojil potleskem. Výtvarník věnoval obraz památce statečného lidického faráře P. Josefa Štemberky, který mohl z Lidic odejít, ale raději věnoval poslední noc svým farníkům a ostatním lidickým mužům a byl s nimi také popraven. Panna Maria Lidická byla v lateránské bazilice instalována ve dnech, kdy si připomínáme 75. výročí této tragické události našich dějin a památku jejích obětí.

FOTO: Ondřej Mléčka, ČBK        Více fotografií ve fotogalerii.