Oslj

Mezinárodní řádová vláda zasedala v Praze

Placeholder

V sobotu 13. října 2018 se v Hotelu Adalbert v areálu Břevnovského kláštera uskutečnilo výroční zasedání Mezinárodní řádové vlády Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Proběhlo za účasti velmistra řádu Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic a dalších vrcholných představitelů řádu. Jednání se zúčastnily delegace národních jurisdikcí řádu z Belgie, Černé Hory, České republiky, Francie, Itálie, Maďarska, Monaka, Spojených států amerických, Švýcarska a Velké Británie.

Jednání předsedal místopředseda mezinárodní řádové vlády Martin Thacker, baron of Fetternear. V úvodu byla přečtena zdravice generálního kaplana řádu, pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky. Nejpodstatnější část jednání byla věnována vyhodnocení charitativních projektů řádu a hledání možností, jak získat více prostředků na jejich realizaci. Mluvilo se také o strategii získávání nových kvalitních členů řádu a dobrovolníků pro řádové dílo a dobročinné aktivity.

V druhé části programu prezentovaly jednotlivé národní jurisdikce svou činnost. Polské velkopřevorství informovalo o přípravě Velké generální kapituly řádu, která se  bude konat v září 2019 ve Varšavě. Předpokládá se účast přibližně 250 zástupců jednotlivých velkopřevorství řádu.

Pražské zasedání mezinárodní řádové vlády (Governing council) organizačně zajistilo české velkopřevorství.

Fotogalerii najdete zde.

FOTO: Samuel Truschka