Oslj

Mše za P. Milana Badala

Placeholder

Pravidelná úterní mše svatá v řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána byla 26. 3. obětována za J. M. Milana Badala, ECLJ, který odešel k Pánu v neděli 24. 3. Mši svatou sloužil P. Pavel Porochnavec, ECLJ, spolu s dalšími řádovými duchovními – P. Marcinem Sajem, SChLJ a Diac. Leošem Halbrštátem, SChLJ – a s novoknězem z řádu křižovníků P. Václavem Sládkem, OCr. Přítomní členové českého velkopřevorství se společně pomodlili za spolubratra Milana a na závěr přijali novokněžské požehnání od P. Sládka.

Pohřeb otce Milana Badala se koná v pátek 29. března 2019 ve 14.00 v kostele sv. Jakuba v Hostivici.

FOTO: Lucie Horníková