Oslj

Na pietním aktu v Milovicích

Placeholder

5. 11. 2022 se konal další ročník Pietního aktu v Milovicích za zemřelé italské válečné zajatce, kterého se pravidelně účastní i České velkopřevorství. Čestným hostem a patronem letošního pietního aktu byl opět italský velvyslanec J. Exc. Mauro Marsili. Dále členového italského horského sboru Alpini, zástupci Armády ČR, místní samosprávy a církve. Po ukončení pietního aktu na Italském vojenském hřbivotě, byla sloužena mše svatá v místním Kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

Řádová historie je s Milovicemi úzce spjata, prostřednictvím řádového preláta Antonína hraběte Bořka-Dohalského, který zde pokorně sloužil právě zmíněným válečným zatajcům. Službě ostatně zasvětil celý svůj život, který nakonec krutě vyhasl v nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi. V dnešní době, kdy Evropu opět obchází nemilosrdný přízrak války, je nám jeho život a dílo zvláštním příkladem.

Atavis et Armis!