Oslj

Noc kostelů u sv. Kajetána

Placeholder

V pátek 12. června, se i náš řádový Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána připojil k „Noci kostelů“. Nebylo třeba ho ani přihlašovat do systému, neb leží na hlavní ulici a nelze ho minout při cestě nahoru ani dolů. Kostel byl odemčen od 10 do 23 hodin a byl po celý den i večer plný. Vůně kadidla se z kostela nesla i ulicí, stejně jako líbezné mariánské skladby, které lákaly návštěvníky. K dispozici jim byli dva průvodci. Celý prostor byl slavnostně nasvícený a ukázková výzdoba oltářů v duchu přelomu 19. a 20. století byla pro všechny přítomné svědectvím o hluboké zbožnosti a zručné práci našich předků. Bylo se opravdu na co dívat.

Překvapením bylo velké množství modlících se návštěvníků, kteří svou přítomností potvrdili, že kostel není pouze památkou dnů minulých, ale že stále zůstává centrem živé víry. Na všech přítomných však bylo zřetelné, že viditelná, slyšitelná – i ta ona duchovní neviditelná – nádhera celého prostoru zanechává pocit dojetí. Také proto byl kostel plný spokojených lidí, na jejichž další návštěvu se budeme těšit nejen v roce následujícím, ale po celý čas.