Oslj

Obrázky Heleny Schmaus Shoonerové

Placeholder

FOTO: Jolana Siblíková, Táborský deník

V Městském muzeu v Bechyni byla v sobotu 10. června slavnostně zahájena výstava maleb a porcelánových obrazů  akademické malířky Heleny Schmaus Shoonerové, nazvaná Pohádky a děti. Autorka je pravnučkou vynálezce Františka Křižíka, dlouho žila a tvořila v Kanadě, dnes žije v Bechyni a řadu let pomáhá Dětské psychiatrické nemocnici Opařany. Nemocnice se k výstavě tradičně připojila a vystavuje keramiku a obrazy dětí z arteterapeutických ateliérů. Část výtěžku z prodeje dětmi malovaných keramických sluníček půjde právě na podporu DPN Opařany. Výstava se koná pod záštitou Kanadského velvyslanectví v ČR a za podpory řady sponzorů, mezi nimiž nechybí České velkopřevorství Řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Na vernisáži promluvili autorčin spolužák, herec Jan Kačer a kamarád z dětství, Karel Eduard kníže Paar, emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů.

Výstava potrvá až do  do 30.  července. Otvírací hodiny muzea a vstupné najdete zde. Jste srdečně zváni!

FOTO: Jindřich Čunát a DPN Opařany