Oslj

Oslava Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Placeholder

Dne 8. prosince jsme oslavili společně s Jeho Milostí Zdeňkem Marešem, děkanem katedrální kapituly u sv. Mikuláše, mši svatou ke cti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.