Oslj

P. Miroslav Martiš oslavil 25. výročí kněžství

Placeholder

Dne 18. 6. 2019 se v řádovém kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána konala pravidelná mše svatá. Hlavním celebrantem byl R. D. Miroslav Martiš, SChLJ, který touto bohoslužbou oslavil 25. výročí svého kněžského svěcení a poděkoval za dar povolání. Čestným přítomným hostem byl J. Exc. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, velmistr a generál Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, který přijal pozvání společně s dalšími členy svého řádu.

Celé České velkopřevorství se připojuje ke gratulacím spolubratru Miroslavovi, děkuje za jeho službu a vyprošuje mu hojnost Božích milostí, na přímluvu Panny Marie a svatého Lazara!
FOTO: Miroslav Hoza