Oslj

Podpora křesťanů na Srí Lance

Placeholder

Dopis velmistra řádu, J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz,
kardinálu Malcolmu Ranjithovi, arcibiskupovi kolombské arcidiecéze
(překlad níže)

Podpora našich křesťanských bratrů a sester na Srí Lance

Tisková zpráva OSLJ

Ve chvíli, kdy se křesťané na celém světě připravovali na nejvýznamnější slavnost Vzkříšení našeho Pána, jsme s velkým smutkem obdrželi zprávy o hrůzných činech na Srí Lance. Velmistr, J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, a všichni členové Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského stojí solidárně za J. Em. Malcolmem kardinálem Ranjithem při obraně křesťanství, šíření evangelia a odsouzení zvěrstev spáchaných na tolika našich nevinných bratrech a sestrách v Kristu, kteří byli zavražděni ráno o Velikonocích. Když sdílíme utrpení kříže, poznáváme, že musíme odmítat troufalost zla a především bránit svobodu náboženského projevu, posvátnost života a svá lidská práva.

Poselství naděje předkládané všem během Velikonoc je soustředěno na naše křesťanské poslání. My, jako členové řádu, znovu potvrzujeme svůj závazek k charitativním aktivitám na Srí Lance a v duchu bratrství slibujeme upřímné modlitby a podporu. Atavis et Armis.

 

Překlad dopisu kardinálu Malcolmu Ranjithovi:

Vaše Eminence,

tento dopis podpory a modlitby Vám píši jako reakci na zvěrstva spáchaná na našich bratrech a sestrách  na Srí Lance. Tyto činy plné nenávisti, naprostého pohrdání a neúcty k posvátnému životu, jsou přímým útokem na naše společné křesťanské poslání.

O Velikonocích nás církev více než kdy jindy během liturgického roku zve k přemýšlení o Kristově vítězství nad zlem a o skutečnosti,  jak napsal sv. Pavel: „Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.“ Denodenně jsme svědky zhoubných útoků na křesťany po celém světě. Avšak naše naděje, že se jednou budeme podílet na věčné slávě vzkříšení, musí být naší silou, abychom mohli čelit pronásledování a hlásat svou víru.

My, členové Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma, upřímně sdílíme vaše utrpení a stojíme při Vás v této době nouze. Naše zapojení do projektu SUROL nás spojuje možná ještě blíž, na osobní úrovni, a my se modlíme, aby křesťané na Srí Lance našli po těchto nesmyslných, pomstychtivých a vražedných útocích pokoj.

Poté, co jsem zaznamenal Vaši prosbu o solidaritu v modlitbě, požádal jsem všechny kaplany řádu, aby se za Vaši komunitu modlili a obětovali mše svaté za odpočinutí duší těch, kteří byli o velikonočním jitru zavražděni.

Ve jménu Boha, Panny Marie a svatého Lazara,

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
50. velmistr Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského