Oslj

Podpora obnovy mariánského sloupu

Placeholder

Na Staroměstském náměstí v Praze se v sobotu 12. května odpoledne sešly více než dvě stovky stoupenců obnovy mariánského sloupu, kulturní památky evropského významu a první barokní sochy v Čechách, jejímž autorem byl  Jan Jiří Bendl.  Sloup byl 3. 11. 1918 vandalským způsobem stržen pouličním davem  v emotivní atmosféře po pádu monarchie. Stržení sloupu tehdy ničitelé odůvodnili tím, že mělo jít o symbol habsburské nadvlády po Bílé hoře a vítězství katolicismu nad reformací v Čechách. Ve skutečnosti byl sloup poděkováním za záchranu velké části Prahy před vypleněním Švédy v roce 1648.

České velkopřevorství Řádu sv. Lazara podporuje obnovu sloupu řadu let a zařadilo tuto podporu do svého řádového díla.

Na sobotní Mariánskou pouť Prahou, pořádanou Hnutím obnovy duchovních tradic, navázal „Mariánský výtvarný happening“. Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze (registrována roku 1990) a sochař Petr Váňa se svými kolegy chtějí překonat staré předsudky a mýty o sloupu a obnovit krásnou památku jako „Sloup smíření“, který koresponduje s pomníkem mistra Jana Husa a kalichem na Týnském chrámu.

Happening zahájil akademický sochař Petr Váňa, který se svými přáteli, sochaři a kameníky, s pomocí poutníků i zahraničních turistů, dotáhl od Týnského chrámu na Staroměstské náměstí po dřevěných válečcích třiapůltunový blok, jeden z kamenů, který by se měl stát součástí architektury budoucího mariánského sloupu. Na místě, kde sloup stával, poděkoval Petr Váňa všem podporovatelům, ale i odpůrcům obnovy sloupu, zdůraznil jeho význam a připravenost sloup znovu postavit.

Zaznělo také poselství prof. Jana Royta, historika umění a prorektora Univerzity Karlovy, který odsoudil ničení kulturního dědictví z ideologických důvodů a apeloval na obnovu této mimořádné barokní památky. Celý text poselství je zde.

Obnova památky má platné územní rozhodnutí, architektura, sloup i socha Panny Marie jsou po 27 letech práce sochařů a kameníků dokončeny, realizátoři jsou připraveni k instalaci. Zahájení stavby brání pouze záměrné administrativní průtahy.

Na Staroměstském náměstí mohli účastníci připodepsat také petici – prosbu o možnost obnovy mariánského sloupu, kterou do konce srpna 2017 podepsalo již 14 000 lidí. Pod peticí tak nyní přibyla další stovka podpisů. Zastánci sloupu stále doufají, že obnova bude umožněna a že sloup bude v roce 100. výročí svého stržení a vzniku samostatné republiky opět zdobit Staroměstské náměstí.

Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

FOTO: Martina Řehořová, Člověk a víra (www.clovekavira.cz)