Oslj

Požehnané Velikonoce

Placeholder

„Christus Resurréxit! Resurréxit Vere!“

 

Žádná lidská naděje nedovede plně uspokojit touhy lidského srdce. Ježíš Kristus však vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých! Předal nám naději, která je stálá a věrná.

České velkopřevorství vám ze srdce přeje a vyprošuje požehnané a nadějeplné velikonoční svátky!

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, velmistr a velkopřevor

Mgr. Kamila Malinská, kancléřka