Oslj

Pozvánka na pietní akt za padlé válečné zajatce

Placeholder

České velkopřevorství zve v hluboké pokoře na tradiční pietní akt za padlé válečné zajatce, který se bude uskuteční 23. října 2021 od 10 hodin na italském vojenském hřbitově v Milovicích. Za první světové války se v Milovicích nacházel tábor pro italské a ruské válečné zajatce, kde bylo internováno více než 20 000 mužů. Mnozí z nich zemřeli na následky krutých životních podmínek, při epidemii tyfu nebo hladem. Na milovickém hřbitově je tak pohřbeno 5170 italských, 521 ruských a 51 srbských vojáků.

Historie válečného tábora je nerozlučně spjata i s historií Řádu sv. Lazara. Právě zde v tomto období sloužil válečným zajatcům Msgre. ThDr. Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic, řádový prelát a pozdější arcibiskupský kancléř, který sám zahynul během druhé světové války v koncentračním táboře Osvětim.