Oslj

Putování za poznáním s Petrem Hirschem

Placeholder

Poutník Petr Hirsch, který je přidruženým členem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského (CompLJ), si vás dovoluje pozvat na některou z poutí, které v letošním roce organizuje.  Poutě jsou většinou několikadenní a mají vždy duchovní rozměr. Podrobnější informace se dozvíte na Petrově webu (www.pout.eu) a  facebookovém profilu Petr Hirsch – není kam spěchat  (www.facebook.com/poutnikpetr).

Máte-li o poutě zájem, můžete se předregistrovat a žádná pouť vám neunikne – www.pout.eu/2019/02/prehled-pouti-2019-predregistrace.html.

Petr Hirsch nachodil v posledních deseti letech pěšky přes 20 tisíc kilometrů, především po Evropě. Podnikl pouť do Říma, Lurd, Santiaga de Compostela i do Jeruzaléma.

V roce 2017 zorganizoval pro vozíčkáře Honzu Duška pouť  Camino na kolečkách do Santiaga de Compostela, jejímž patronem se stalo České velkopřevorství Řádu sv. Lazara. Pouť Petr Hirsch absolvoval společně s Honzou, režisérkou Evou Toulovou a dalšími společníky v květnu a červnu 2017. Z cesty vznikl dokumentární  film Camino na kolečkách, oceněný na několika mezinárodních filmových festivalech, a letos vyjde stejnojmenná kniha. Více na www.caminonakoleckach.cz. 

Záznam z rozhovoru s Petrem Hirschem o poutích v České televizi 5. 2. 2019  můžete zhlédnout zde.

V letošním roce české velkopřevorství přejímá záštitu nad Petrovou poutí do Číhoště k uctění obětí komunismu (27. – 28. 6.).

Poutě s Petrem Hirschem v roce 2019

26. 4. – 5. 5. 2019 – Velikonončí pouť z Opavy přes Svatý Kopeček u Olomouce na Svatý kopeček nad Mikulovem

9. – 11. 5. 2019 – Via Sacra z Rumburku přes Žitavu do Hejnic

30. 5. – 2. 6. 2019 – Benefiční pouť pro Domov sv. Josefa po východočeské svatojakubské cestě z Broumova do Žirče u Dvora Králové nad Labem

13. – 16. 6. 2019 – První jeruzalémské putování – trasa bude upřesněna

27. – 28. 6. 2019 – Extrémní 100 km pouť za 24 hodin – Praha – Číhošť k uctění obětí komunismu

4. – 21. 7. 2019 – 4. etapa putování do Santiaga (Švýcarsko)

21. – 24. 8. 2019 – Cyrilometodějské putování z Trenčína na Velehrad

5. – 8. 9. 2019 – Děkovná pouť do Skoků k Panně Marii Pomocné ze Skoků – www.skoky.eu

18. 10. – 3. 11. 2019 – Palestina – Jeruzalém (uzavřená „průzkumná“ skupina)

14. – 17. 11. 2019 – Pouť za Svobodu z Prahy do Číhoště

28. 11. – 1. 12. 2019 – Adventní pouť na Velehrad – trasa bude upřesněna

Možnost předregistrace:  http://www.pout.eu/2019/02/prehled-pouti-2019-predregistrace.html