Oslj

Obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Placeholder

V roce 1918 byl na Staroměstském náměstí stržen pouličním davem Mariánský sloup. Tento vandalský čin se poté snažilo neúspěšně napravit několik generací. České velkopřevorství Řádu sv. Lazara – z úcty ke své patronce Panně Marii a ke vzácné historické památce – se proto rozhodlo před 15 lety finančně podpořit akademického sochaře Petra Váňu v jeho snaze sloup obnovit.

Touto podporou České velkopřevorství doufalo a stále doufá, že obnova sloupu bude výsledkem skutečného vzájemného smíření katolických i nekatolických křesťanů i osob bez vyznání. V tomto směru také obnovu sloupu podporuje. Bez rozdmýchávání společenských i mezikonfesních vášní, bez politizace problému a výlučně cestou „lege artis“, tedy v souladu se zákonem.

Případné individuální aktivity členů Českého velkopřevorství ve prospěch obnovy sloupu neznamenají automatickou podporu Českého velkopřevorství a nesouvisí s jeho řádovým dílem.