Oslj

Requiescat in pace – Antonín Schauer

Placeholder

V pátek 24. listopadu odešel k Pánu chev. Ing. Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ, velitel severočeské delegace Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara. Jeho odchod je pro české velkopřevorství velkou ztrátou. Rozloučení se spolubratrem Antonínem během mše svaté s lazariánskou pohřební liturgií se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 od  13 hodin v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

Velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic k této bolestné události napsal :

Nejdražší Antoníne,
budeš mi nesmírně chybět. Byl jsi skvělým přítelem, mužem té nejvyšší noblesy, jaké může gentleman dosáhnout, a vzorem rytíře svatého Lazara pro nás všechny. Křesťanské kvality v obraně naší věci ohledně nemocných, nuzných a potřebných byly, Antoníne,  tvým osobním krédem. A tvoje mírná, usměvavá tvář. Sluníčko českého velkopřevorství. Budeš nám chybět, ale nikdy na tebe nezapomeneme. Zde na zemi se modlíme za tvou duši. Bez nejmenší pochyby je místo, rezervované pro tebe po boku Všemohoucího, nejlepší odměnou za tak naplněný život zde na zemi. Kéž bys na nás shlédl a dále doprovázel své přátele a bratry z českého velkopřevorství.
Radce a tvé rodině: budeme pečlivě ctít tvou památku a opatrovat ji v našich modlitbách.
Ano, můj milý Antoníne, toto není rozloučení na věky, ale jen „nashledanou“ od všech tvých přátel, kteří ti posílají svou bratrskou lásku.
Odpočívej v pokoji.
Tvůj přítel a bratr Jenda
Jan Dobrzenský z Dobrzenicz