Oslj

Setkání lazariánů

Placeholder

Na pozvání J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, velmistra a českého velkopřevora, se v sobotu uskutečnilo neformální setkání členů Českého velkopřevorství. Zahájeno bylo mší svatou, celebrovanou duchovním převorem J. M. Jiřím Hladíkem, O.Cr., ECLJ.

„Kristus proměnil kříž z nástroje krutého umučení v nástroj věčné spásy. Nebojme se vzít si svůj kříž,“ řekl ve své homilii. Nést kříž jsme povoláni i v našem řádu. Neseme ho v rámci našich životů i v řádové symbolice na znamení vyznání naší víry. A jako připomínku, že své kříže nesou i naši bližní.

Pomáhat potřebným nést jejich kříž je trvalým posláním našeho řádu a bylo rovněž i předmětem odpolední diskuse celého setkání. Činnost ČVP v posledních měsících zhodnotila jeho kancléřka Dame Kamila Malinská, DCLJ. České velkopřevorství pokračuje v pomoci malým pacientům opařanské Dětské psychiatrické nemocnice a rozhodlo se podpořit uprchlíky a oběti války na Ukrajině. Do této pomoci se rovněž bohatě zapojily i další národní jurisdikce celého řádu.

Děkujeme za tento společně strávený čas a našemu velmistrovi za rodinné prostředí a zázemí, které pro nás připravil v Chotěboři.