Oslj

Slavnost doprovázelo procesí

Placeholder

Slavnost Těla a Krve Páně letos připadla na čtvrtek 15. června.  Vždy se slouží slavná mše svatá, na mnoha místech se konají také procesí s nejsvětější svátostí. Mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se zúčastnili také členové pražské komendy Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara se svými mimopražskými hosty a aktivně se zapojili do procesí s modlitbami a zpěvem ke čtyřem oltářům na Hradčanském náměstí.
Foto: Petr J. Řehoř