Oslj

Slavnost Panny Marie Matky ustavičné pomoci

Placeholder

V neděli 27. června 2021 byla v našem řádovém kostele slavena poutní slavnost Panny Marie Matky Ustavičné pomoci – patronky kostela. Po slavné zpívané mši svaté v tradičním římském ritu následovalo procesí za hojné účasti věřících, mariánská pobožnost se zpívanými litaniemi před ikonou Matky Ustavičné pomoci, a na závěr svátostné požehnání u hlavního oltáře. Při mši svaté jsme též Bohu poděkovali za dožitých 75 let velmistra našeho Řádu Jana hraběte Dobrzenského z Dobřenic, a zároveň mu vyprošovali dostatek Božích milostí, síly a ochrany Panny Marie při jeho současném boji s vnějšími i vnitřními nepřáteli Řádu a Církve. Slavnost doprovodila SvatoLudmilská schola pod vedením Marie Vozkové za hostování trubačů. Po mši svaté následovalo agapé a milé setkání v sakristii kostela. Děkujeme všem za pomoc s přípravou a především za účast.