Oslj

Svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci

Placeholder

,,Jsi-li s námi, zvítězíme nad nepřátel přemocí, když tě Matkou zváti smíme ustavičné pomoci.“

Svátek naší milé patronky Panny Marie Matky ustavičné pomoci slavíme 27. června a letos připadl na sobotu. Jak je již v našem kostele zvykem,  přesně v 16.30 se zbožný lid začal modlit růženec. Po něm se z kůru rozezněly varhany a trubky. Slavnou mši svatou v 17.00 celebroval Jeho Milost Michael Pojezdný, emeritní opat strahovský. Ve svém kázání připomněl, že některé církve jsou ochuzeny o mariánský kult. Mše svatá byla obětována za Jeho biskupskou Milost Karla Průchu, světícího biskupa pražského, který v roce 1880 zdejší mariánský obraz slavně korunoval. Po mši svaté, za zvuků intrád, vyšel průvod k oltáři Panny Marie Matky ustavičné pomoci, kde se konala krátká mariánská pobožnost s litaniemi. Na konec, u hlavního oltáře, udělil hlavní celebrant všem přítomným svátostné požehnání. Radostí bylo vidět plný kostel zbožného lidu, mariánské ctitele i řeholní sestry. Celou slavnost doprovázela nádherná hudba. Při zpěvu „K nebesům dnes zaleť písní,“ doslova zahřměl celý kostel. Radost, dojetí i slzy, to vše k pravé pouti patří. Příjemné bylo také setkání v sakristii.

(LČ, Foto Miroslav Hoza)