Oslj

Třicáté Čtení v Opařanech

Placeholder

Už od jara 2015 pořádá České velkopřevorství Řádu svatého Lazara Jeruzalémského v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech setkání se znamými osobnostmi z oblasti kultury, které dětem čtou příběhy z knížek a povídají si s nimi o životě.  Letos tak spolusestra Kamila Malinská, DLJ, připravuje již čtvrtý ročník seriálu nazvaného Čteme s přáteli dětem v nemocnici nebo zkráceně Čtení v Opařanech. Před prázdninami navštívila dětské pacienty herečka Tereza Kostková.

Po letní přestávce proběhne další čtení – tentokrát jubilejní třicáté – v pondělí 24. září 2018 od 10:00 v refektáři nemocnice v budově A.  Dětem bude číst oblíbený herec Jan Potměšil, který byl shodou okolností prvním hostem cyklu v březnu 2015 a nemocnici navštívil také loni v červnu, takže se čtení účastní už potřetí. Za to mu patří velký dík.