Oslj

V Milovicích se konal tradiční pietní akt

Placeholder

Za přítomnosti a pod záštitou J. Exc. Francesca Saverio Nisio, velvyslance Italské republiky, se uskutečnil další ročník pietního aktu za padlé válečné zajatce na vojenském hřbitově v Milovicích. Vzácnými hosty na této události byli opět členové italských rodin a potomci padlých válečných zajatců, dále zástupci města Milovice, Armády ČR a Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara. Celý průběh aktu doprovázel zpěv italského sboru Alpini a české posádkové hudby.
Na vojenském hřbitově je dnes oficiálně pohřbeno 5170 italských, 521 ruských a 51 srbských vojáků. Při pohledu na dlouhé řady bílých křížů, se člověku vkrádá do mysli ono biblické z knihy Kazatel: „Marnost nad marnost, všechno je marnost…“ Jako překlad původního hebrejského slova „hevel“ (závan větru) z tohoto citátu, bychom však mohli říci lépe: „Pomíjivost, samá pomíjivost…“ Vojenský hřbitov v Milovicích, pietní akt… nám připomíná lidské utrpení vojáků, které uprostřed cizí země dostihl přízrak války. Paradoxně ne v podobě střelby ze zbraní, ale v podobě smrti z hladomoru a nemoci. Připomíná nám pomíjivost našeho vlastního života i všeho hmotného na tomto světě. Ale také nám připomíná i jednu výjimku z této pomíjivosti: skutky křesťanského milosrdenství, skutky lásky. Před více než sto lety sloužil válečným zajatcům v Milovicích řádový prelát Antonín hrabě Bořek-Dohalský. Pietní akt v Milovicích je tak pro České velkopřevorství více než vzpomínkou. Je pokračováním cesty ve stopách Antonína Bořka-Dohalského a díla, které započali naši předkové: služba vězňům, trpícím a nemocným.

(Foto Petr Malinský, Jakub Holman)

Další fotogalerie zde