Oslj

V Praze se konala Generální kapitula ČVP

Placeholder

V sobotu 14. 12. 2019 se v Praze, v prostorách auly nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, konala řádná Generální kapitula Českého velkopřevorství. Účastníci Generální kapituly, které předsedal IV. český velkopřevor a velmistr řádu J. Exc. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic, si po úvodní modlitbě vyslechli zprávy bývalých činovníků a velitelů komend a rovněž rekapitulovali významné body jednání Velké mezinárodní generální kapituly, která se na podzim konala ve Varšavě. Následným a nejdůležitějším bodem programu byla budoucí činnost Českého velkopřevorství, kterou v konkrétních krocích představil přítomným sám velkopřevor.

Po ukončení jednání Generální kapituly se v řádovém kostele Panny Marie ustavičné pomoci a sv. Kajetána konala slavná mše svatá spojená s Investiturou. Hlavním celebrantem byl Generální kaplan řádu J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.

Celá fotogalerie zde

(Foto Miroslav Hoza)