Oslj

Vánoční přání

Placeholder

Požehnané prožití svátků vánočních, upřímnou radost z narození našeho Spasitele a pevné zdraví do nového roku

srdečně přeje a v modlitbě vyprošuje

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského