Oslj

Velkopřevor jmenoval nové činovníky

Placeholder

Z rozhodnutí velkopřevora, Jeho Excelence Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, byly nově obsazeny dva úřady vedení Českého velkopřevorství. Jeho Excelence velkopřevor jmenoval a ustanovil:

 

Dámu Mgr. Kamilu Malinskou, DLJ – do úřadu kancléře OSLJ – B

Dámu Ing. Janu Tetourovou, DLJ – do úřadu almužníka OSLJ – B

 

Oběma spolusestrám blahopřejeme a k jejich službě vyprošujeme hojnost Božího požehnání!