Oslj

Velmistr řádu komandérem Pamětní medaile míru

Placeholder

Mezinárodní asociace vojáků míru (AISP), udělila komandérský stupeň Pamětní medaile míru velmistrovi řádu a českému velkopřevorovi J. Exc. Janu hraběti Dobrzenskému z Dobrzenic. O udělení rozhodl Řídící výbor AISP jako ocenění za mnohaleté působení ve prospěch míru a solidarity. Medaile byla rovněž udělena JKV princi Charlesi-Philippovi d’Orléans. V nižší třídě byli medailí vyznamenáni spolubratři z Velkopřevorství Belgie a Lucemburska, J.Exc. Damien van Bellinghen a Patrick Claeys.

Mezinárodní asociace vojáků míru AISP – je mezinárodní nevládní organizace založená 19. listopadu 1988. Od roku 1995 má statut konzultační instituce první kategorie při Ekonomické a sociální radě Spojených národů (ECOSOC). Asociace sdružuje mírové síly OSN (modré barety), které se zasazují o udržení míru v rámci působení OSN. Sídlo v Lyonu ve Francii a sdružuje více než 50 000 členů ve 24 zemích.

v Lyonu ve Francii a sdružuje více než 50 000 členů ve 24 zemích.

Oblasti působení:

– Řízení vojenských konfliktů a posilování míru

– Odstraňování min

– Lidská práva a humanitární akce

– Působení v sociální oblasti

– Sportovní programy a programy na podporu životního prostředí