Oslj

Vyloučení p. Zdirada Čecha z Řádu sv. Lazara

Placeholder

Na základě dekretu velmistra Nº. 010719 ze dne 23. 7. 2019, byl pan Zdirad Čech vyloučen z Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Vzhledem ke smutné závažnosti celé situace tohoto ojedinělého případu, připojuje J. Exc. velmistr a velkopřevor průvodní dopis s odůvodněním svého rozhodnutí.