Oslj

Výročí úmrtí sv. Ludvíka IX., krále a vyznavače

Placeholder

(photo Flickr.com)

25. srpen byl dnem, kdy jsme s modlitbou vzpomněli sv. Ludvíka IX, krále a vyznavače. Jeho život byl protkán neutuchající láskou k Bohu a rytířskými ctnostmi. I přes propast staletí tak zůstává řádovým členům stálým vzorem a mocným přímluvcem.

„Jediného hříchu se máme bát víc, než každého jiného zla.“ – sv. Ludvík IX.

Byl potomkem francouzského krále Ludvíka VIII. a po jeho smrti r. 1226 se stal králem. Do plnoletosti za něj vládla matka Blanka Kastilská. Pak se oženil s Markétou, vychoval s ní 11 dětí a vládl dle křesťanských zásad. Stal se terciářem, ujímal se chudých a stavěl nemocnice i školy. Vynikal duchem kajícnosti, láskou k Bohu a k chudým. Usiloval o mír mezi národy i o mravní povznesení ve své zemi. Podnikal výpravy k osvobození Kristova hrobu a zemřel u Kartága v 56 letech. Stal se jedním z hlavních patronů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Bože, Tys převedl svatého Ludvíka ze starostí o pozemskou vládu do slávy Tvého království v nebi; na jeho přímluvu veď i nás, abychom plněním svých pozemských povinností usilovali o příchod Tvého věčného království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)