Oslj

Žehnání Palladiem země české

Placeholder
Po slavné zpívané mši svaté ke cti patrona českých zemí sv. Václava, kterou sloužil P. Piotr Józef Nowicki CSsR ze Svaté Hory, prošlo kolem našeho kostela procesí se svatým Palladiem země české, kterým P. Nowicki kostelu požehnal při varhanních tónech svatováclavského chorálu.
Panno Maria Staroboleslavská, oroduj za nás!