Oslj

Zemřel papež Benedikt XVI.

Placeholder

Pán života a smrti si k sobě rozhodl povolat svého nejvěrnějšího služebníka, emeritního papeže Benedikta XVI. Papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, byl nesmírně vzdělaným a současně i pokorným člověkem a pastýřem Církve. Některými je dokonce označovat za největšího teologa 20. i 21. století. Papež Benedikt ovládal řadu světových jazyků, byl důkladně obeznámen se soudobým myšlením, jinými kulturami i náboženstvími. Přestože žil celý život věrně v duchu evangelia, vždy s nimi dokázal vést uctivý dialog. Zanechal po sobě také mnoho teologických děl, vč. několikasvazkové knihy „Ježíš Nazaretský“. 

Měl také velmi blízko k Čechám a zůstával ctitelem milostné sošky Pražského Jezulátka, které při své návštěvě ČR neopomněl navštívit a pronést k němu přímluvnou modlitbu. 

Celé České velkopřevorství se připojuje ke světové Církvi v uctivé modlitbě za duši našeho zesnulého pastýře, papeže Benedikta. Vaše Svatosti, děkujeme! Kéž Vás Všemohoucí Bůh odmění korunou života věčného. 

Modleme se:
Prosíme, Pane, vysvoboď duši služebníka svého ode všech pout hříchu, aby se radovala ve slávě vzkříšení mezi svatými a vyvolenými tvými. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Odpočinutí věčné, dej mu, ó Pane. A světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.