Oslj

Zemřel princ Henri, vévoda Francie

Placeholder

Dne 21. ledna, na výročí popravy krále Ludvíka XVI., odevzdala svou duši Bohu Jeho Královská Výsost, princ Henri, hrabě pařížský, vévoda Francie, hlava Královského domu Francie.

Při uplatňování výsad hlavy Královského domu Francie hrabě pařížský dne 8. prosince 2004 slavnostně obnovil ochranu Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Tato ochrana byla zajištěna všemi nejvyššími představiteli Královského domu Francie od krále Filipa IV. Sličného až po krále Ludvíka XVIII.

Náš Pán Ježíš Kristus nás učil, že pozemská smrt je jen znovuzrozením do světa pokoje, kde vládne Boží milosrdenství a laskavost.
Členové Řádu svatého Lazara projevují svou upřímnou soustrast francouzské královské rodině a modlí se k Pánu, aby duše pařížského hraběte pana Henriho nalezla věčné odpočinutí v ráji, zatímco zůstane navždy v naší paměti. Prosíme Boha, aby ho přijal k sobě společně se všemi francouzskými králi, kteří ho předešli.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz,
velmistr Vojenského a špitálního řádu
svatého Lazara Jeruzalémského